About

על התכנית

ביוחקר ברשת זו תכנית שקמה ביוזמת הפיקוח על הביולוגיה במזכירות הפדגוגית, בשיתוף World ORT קדימה מדע.

התוכנית מיועדת לתלמידים מכל הארץ ומכל המגזרים הלומדים ביולוגיה בכיתות י"א- י"ב בהיקף של 5 יח"ל. התוכנית שמה דגש על פיתוח כישורי התלמיד: הבנת תהליכי חקר (תכנון, ביצוע וכתיבת עבודת חקר, חשיבה ביקורתית), עבודה שיתופית בין קבוצות תלמידים, למידה בסביבה דיגיטלית.

ב'ביוחקר ברשת' ההערכה הינה תהליכית ומתייחסת לתוצרי ביניים, בנוסף לתוצר הסופית. בהערכה ניתן דגש גם על העבודה השיתופית המקוונת בין קבוצות חקר שונות של תלמידים ומוריהן. בנוסף, הבחינה בעל פה, בסוף התהליך, נערכת ב- Video Conference  בדגש על הדיאלוג שנרקם בין התלמידים ומוערך ע"י בוחן חיצוני.

כל זוג תלמידים מבצע את עבודת החקר מול זוג עמית מבית ספר אחר או מכיתה אחרת באותו בית ספר, בה מלמד מורה שונה. העבודה השיתופית של הצוות, ארבעת התלמידים, מתנהלת באמצעות כלים דיגיטליים ברשת ומתועדת בפורטל שנבנה במיוחד לצורך המיזם. התהליך מסייע בפיתוח כישורים של עבודה שיתופית תוך כדי הטמעת ערכים חברתיים ; הכרת האחר, תרבותו ודרך חשיבתו, לקיחת אחריות, יכולת לקדם מטרה משותפת למרות חילוקי דעות תוך כבוד הדדי לשותפים לתהליך.

תוכנית 'ביוחקר ברשת' מהווה 45% מהציון הסופי של 5 יח"ל בביולוגיה. תלמידי המיזם מחויבים בהגשת דו"חות מעבדה ודו"ח סיור המוערכים ע"י מורה הכיתה. תוצרי החקר והבחינה בע"פ מוערכים ע"י בוחן חיצוני.

התוכנית מתאימה למורים המחפשים פדגוגיה חדשה ופתוחים לעבודה שיתופית וחדשנית בין עמיתים, ללמידה של מיומנויות דיגיטליות ולעבודה בשקיפות – בפורטל ייעודי.

הצגת התכנית


תכנית הביוחקר ברשת מהווה תשית פורייה ליצירת דגמים שונים לעבודה שיתופית. להלן מספר דוגמאות לעבודה שיתופית אפשרית:

דגמים לעבודה שיתופית בתכנית

בין בתי ספר

בין בתי ספר

בתוך בית הספר

בתוך בית ספר

עם חול

עם בתי ספר מחו"ל

עם חוקרים

עם חוקרים / גורם תעשייתי / אקולוגי יישובי בין בתי ספר

בין בתי ספר

בתי ספר שונים משתפים פעולה בחקר.

יתרונות

התלמידים רוכשים כלים להתמודדות עם דרכים בהן מתאפיינות סוגי העבודה היום (במסגרת הצבא ובאזרחות). ניסיון לפתור בעיות עם אנשים שונים (לא תמיד מוכרים), שלכל אחד חזקות שונות (מדמה את המגמות האמיתיות בעולם). דרך זו מיעלת ומקצרת את העבודה. היכרות עם אנשים חדשים.

חסרונות וקשיים

קשה לתלמידים לראות את הרווח המידי בעבודה השיתופית. קשה לתלמידים להתחבר לקבוצה שלא מוכרת להם. קשה למצוא זמנים למפגשים פנים אל פנים בגלל מערכת השעות והפעילויות בבית הספר.

לגבי המורים

בדגם זה המורים חייבים להיות בקשר הדוק ביניהם ולהסכים על דרכי עבודה בתכנית. חשוב וכמעט הכרחי שהקשר ביניהם יהיה שבועי או דו שבועי כדי לדון בבעיות ובפתרונות, בהתקדמות בתכנית, ברעיונות חדשים. קשר זה לא רק תורם לתכנית, אלא גם נותן בטחון לתלמידים. 

המלצות ליצירת תקשורת

פתיחת קבוצת וואטסאפ משותפת לכל התלמידים משני בתי ספר,  ואז כולם יכולים לדון ולראות מה קורה. בנוסף יש קבוצות וואטסאפ "פרטיות" לכל צוות והמורים.

חשוב להיפגש פנים אל פנים. בפעם הראשונה מיד עם בחירת הנושאים, אחרי שקראו חומר רקע נוסף. אפשר לקרא גם חומר נוסף במפגש. אחר כך יעלו שאלות שרוצים לבדוק.

מפגש נוסף חשוב, אך לא הכרחי, סיור לימודי משותף. כאשר כל צוות יהווה קבוצת עבודה אחת בסיור. יבדוק סוגיה בשטח וידווחו ליתר הצוותים. אפשר גם לכתוב דו"ח משותף. סיור זה יכול להיות חוויתי ומעמיק את ההיכרות בין התלמידים.

מפגש נוסף- בשלב של עיבוד התוצאות וחשיבה על מסקנות ודיון.


בתוך בית הספר

בתוך בית ספר

שתי כיתות או יותר בתוך בי"ס, וכל כיתה לומדת ביולוגיה ע"י מורה שונה.

יתרונות לתלמידים

נוחיות. פותר את בעיית הרתיעה מלעבוד עם אנשים לא מוכרים. כמעט ואין בעיה למצוא מועדים למפגש פנים אל פנים.

חסרון

דגש מצומצם של השיתופיות.

לגבי המורים

גם כאן חייב להיות קשר בין המורים והסכמה על דרכי עבודה בתכנית. הקשר ביניהם יותר קל (יכול להיות פנים אל פנים), אך דווקא בגלל שזה, לא מתאמצים לבנות תכנית המבטאת שיתופיות ביניהם.

חובה לקבוע ישיבת צוות קבועה במערכת בה המורים משתפים בניהם את ההתקדמות, בעיות, ומוצאים פתרונות יחדיו. 


ביוחקר עם חול

עם בתי ספר מחו"ל

הכרות עם תלמידים חדשים מבחינה תרבותית, שפה.

רכישת כלים להתמודדות עם דרכים בהן מתאפיינות סוגי העבודה היום (במסגרת הצבא ובאזרחות). ניסיון לפתור בעיות עם אנשים שונים (לא תמיד מוכרים), שלכל אחד חזקות שונות (מדמה את המגמות האמיתיות בעולם). דרך זו מיעלת ומקצרת את העבודה. היכרות עם אנשים חדשים.

חסרונות וקשיים

מחסום של שפה, תיאום זמנים למפגשים או התקשרויות סינכרוניות, הכרות אמיתית עם תלמידים (אין מפגש פנים אל פנים). נושאי העבודה.

קשה לתלמידים לראות את הרווח המידי בעבודה השיתופית.

קשה לתלמידים להתחבר לקבוצה שלא מוכרת להם.

לגבי המורים

חייב להיות קשר הדוק ביניהם והסכמה על דרכי עבודה בתכנית. חשוב להתמודד עם מחסום השפה.

מומלץ, אך כמעט הכרחי, שהקשר ביניהם יהיה שבועי או דו שבועי (תיאום שעות לתקשורת) כדי לדון בבעיות ובפתרונות, בהתקדמות בתכנית, ברעיונות חדשים. קשר זה לא רק תורם לתכנית, אלא גם נותן בטחון לתלמידים. 


ביוחקר ברשת עם חוקרים

עם חוקרים / גורם תעשייתי / אקולוגי יישובי

בי"ס עובד בשיתופיות עם גורם חוץ כגון חוקרים במוסד אקדמי/מחק/תעשייה, עם הרשות המקומית בנושא אקולוגי- סביבתי.

יתרון לתלמיד

חוויתי, מלמד ומעמיק.

חסרון וקשיים

להגיע לרמות של שיתופיות עם גורמים שמחוץ לבית הספר. איך לבנות את השיתופיות? מה תפקיד התלמיד במחקר? האם הוא פעיל/מעורב?

לגבי המורה

עליו להיות בקשר מתמיד עם החוקרים, להבהיר להם מה נדרש מהתלמידים ולהבין שהאחריות על העבודה של התלמידים מוטלת עליו ולא על החוקרים. על המורה לטווח בין החוקרים והתלמידים (כולל החלק התוכני).